Aktualizacja do programu Mój Prąd 4.0.

Mój Prąd 4.0

Mój Prąd 4.0 w nowej odsłonie

Wniosek od 15 grudnia

Już od 15 grudnia 2022 można złożyć wniosek w nowym programie Mój Prąd 4.0.

Przypominamy: program Mój Prąd 4.0 obowiązuje od 15 od kwietnia 2022 roku, w jego czwartej edycji mogą uczestniczyć inwestorzy, którzy są rozliczani w nowym systemie net-billing lub Ci, którzy korzystają z poprzedniego systemu net-meteringu i zechcą przejść na nowy system.

Mój Prąd 4.0 zasady

 

W związku z sytuacją gospodarczą, w tym wysoką inflacją, a także kryzysem energetycznym w Europie. Dofinansowanie w ramach nowej edycji programu Mój Prąd 4.0 wyniosą:

 • do 6000 zł wyniesie dopłata do mikroinstalacji PV (obecnie 4000 zł)
 • do 7000 zł wyniesie dopłata w przypadku instalacji fotowoltaiki z dodatkowymi urządzeniami (obecnie 5000 zł)
 • do 16 000 zł wyniesie dopłata w przypadku fotowoltaiki z magazynem energii (obecnie 7500 zł)

W każdym ww. przypadku są to kwoty maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS nie ulega zmianie.

Wniosek Mój Prąd 4.0

 

Nowy program Mój Prąd 4.0 z wyższymi dopłatami do fotowoltaiki wystartował od 15 grudnia 2022. Co zatem z prosumentami, którzy złożyli już wnioski w programie Mój Prąd 4.0?

Okazuje się, że osoby które już złożyły wnioski w programie po 15 kwietnia 2022 roku będą mogły skorzystać z nowych dotacji. NFOŚiGW informuje, że wnioskodawcy, którzy otrzymali już wypłatę dofinansowania w ramach Mój Prąd 4.0 w poprzedniej wysokości nie będą musieli składać nowego wniosku.

Jak czytamy na stronie NFOŚiGW, dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania, będzie wypłacona różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

Nowy, dłuższy termin na składanie wniosków w Moim Prądzie 4.0

 

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd 4.0 został przedłużony do 31.03.2023 r.

Jakie obecnie dopłaty i na co w Moim Prądzie 4.0?

 
 1. Dla prosumentów rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing (wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej złożony po 31.03.2022 r.) oraz rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie korzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych:
 1. dla mikroinstalacji fotowoltaicznej (bez zakupu i montażu dodatkowych elementów) nie więcej niż 4000 zł na jedno przedsięwzięcie;
 2. dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie;
 3. dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie:
 1. magazynowania ciepła – (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem) – nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
 2. magazynowania energii elektrycznej – (magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł) – nie więcej niż 7,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
 3. systemu zarządzania energią HEMS/EMS – nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.

Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 20,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

 1. Dla wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych:
 1. dla mikroinstalacji fotowoltaicznej dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element nie więcej niż 2 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
 2. dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie:
 1. magazynowania ciepła – (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem) – nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
 2. magazynowania energii elektrycznej – (magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł) – nie więcej niż 7,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
 3. systemu zarządzania energią HEMS/EMS – nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 17,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Źródło: https://mojprad.gov.pl/

audyt energetyczny

Doradztwo i audyt opłacalności

instalacja fotowoltaiczna

Projektowanie instalacji

montaż fotowoltaiki

Montaż
instalacji

radom

Zgłoszenie do rejonu energetycznego

uczciwe ceny

Pomoc przy finansowaniu

ładowarki samochodowe

Ładowarki samochodowe

Systemy magazynowania energii

Systemy magazynowania energii

Kalkulator instalacji fotowoltaicznej

Oblicz ile zyskasz dzięki fotowoltaice