Faq instalacji fotowoltaicznych

MPPT Maximum Power Point Tracking inaczej to liczba niezależnych sekcji, na które może być podzielona instalacja fotowoltaiczna. Przy jednym MPPT całość instalacji to jedna sekcja, przy dwóch MPPT instalacja jest podzielona na dwie zupełnie niezależne od siebie instalacje. np.: przy instalacji wschód- zachód.
Ponieważ całość instalacji fotowoltaicznej pracuje zawsze z taką wydajnością, jak jej najsłabsze ogniwo, to urządzenia z jednym MPPT są idealnym rozwiązaniem przy jednolicie zamontowanych panelach na połaci bądź połaciach o tym samym nachyleniu – w takich instalacjach wszystkie panele pracują w danej chwili z podobną wydajnością – np. na skierowanym na południe i niezacienionym dachu, na konstrukcji naziemnej, itp.

W przypadku, gdy instalacja nie jest jednolita (czyt. jest podzielona na sekcje – np. wschód-zachód, wschód-południe, południe-zachód, lub gdy część paneli w różnych porach dnia ulega częściowemu lub całkowitemu zacienieniu) stosuje się urządzenia z dwoma MPPT. Taki system podzielony jest na dwie niezależne instalacje z których każda w jednym momencie może produkować od 0 do 100% swojej mocy bez wpływu na drugą część instalacji.

Nie, pierwszej kolejności wyprodukowana energia jest bezpośrednio „konsumowana” przez dane gospodarstwo domowe czyt. Urządzenia, które w danym czasie pobierają energię. Jeśli produkcja energii przewyższa zapotrzebowanie na nią w danej chwili, to może być ona oddawana do publicznej sieci energetycznej i zaliczana jako nadwyżka przez zamontowany przez dystrybutora licznik dwukierunkowy, jeżeli natomiast energia ta jest mniejsza wówczas różnicę klient automatycznie dokupuj czyt. pobiera z sieci.

Nie, samo zgłoszenie czyli inicjowanie przez klienta chęci wymiany licznika na dwukierunkowy jest konsekwencją założenia instalacji fotowoltaicznej, którą następnie, na wniosek klienta, podłącza do swojej sieci Dystrybutor. Dokumenty zgłoszeniowe podpisuje też uprawniona osoba ze strony wykonawcy, która tym samym odpowiada za prawidłowość podłączenia tejże instalacji i spełnienie szeregu wymogów stawianych takim urządzeniom przez Dystrybutora. Spełnienie wspomnianych wymogów jest równoznaczne z aprobatą i wymianą licznika. Dodatkowo gdyby licznik należał do klienta wówczas na rynku z pewnością pojawiłby się firmy, które oferowałyby liczniki zaniżające pobór i zawyżające energię wysyłaną do sieci z instalacji.

Eternit i ondulina to pokrycia dachowe na których nie wykonuje się montażu paneli fotowoltaicznych. Eternit wraz z wiekiem coraz bardziej się kruszy, a zawarte w eternicie włókna azbestowe, są bardzo szkodliwe i powodują wiele chorób układu oddechowego.

Istotą instalacji fotowoltaicznej jest jej takie ułożenie na połaci lub połaciach dachowych by panele znajdowały się głównie na południe i pod optymalnym kątem nachylenia względem płaszczyzny. Wielospadowy dach wcale nie musi oznaczać tego, że instalacja na nim będzie nieefektywna. Ułożenie paneli na zachód, południ i wschód jest jak najbardziej wykonywane pod warunkiem zaopatrzenia ich w system optymalizatorów, które uczynią każdy z paneli niezależną sekcją zarządzaną przez falownik.

Nie, trzeba co prawda zaopatrzyć się w zgodę właściciela na wybudowanie takowej chyba, że w tytule jak umowa najmu, dzierżawy jest zapis o wspomnianym prawie.

Tak, choć wiele zależy od:
Jakości paneli, mocowań, okablowania, systemu montażu, zabezpieczeń elektrycznych i … dbałości o szczegóły przy montażu. Każda instalacja winna być wpierw dokładnie przeanalizowana pod kątem jakości i bezpieczeństwa

Bez względu na % z lokaty i tak nie przebije on korzyści w czasie z postawienia instalacji fotowoltaicznej – dlaczego? Sama fotowoltaika jest najlepszą formą lokowania kapitału. Standardowo klient otrzymuje 25 lat gwarancji na moc a do tego spłaca się ona już po kilku latach i a dalej energię produkuję za darmo.

Chroń się przed podwyżką cen energii

Umów się na bezpłatną konsultację z naszym ekspertem.